Monday, 26 April 2010

Tagu-taguan (hide and seek)

Share
Tagu-taguan (hide and seek)

Shogu-shoguan
Tagu-taguan (hide and seek)
Ning ning galore ang buwan
Kabilugan ng buwan (fullmoon)
Pagcounting ng krompu
Pagbilang ng sampu (after i count to ten)
Naka-shogu na kayey
Nakatago na kayo (you're already hidden)
Jisa ~ isa (one)
Krolawa ~ dalawa (two)
Shotlo ~ tatlo (three)
Kyopat ~ apat (four)
Jima ~ lima (five)
Kyonim ~ anim (six)
Nyotert ~ pito (seven)
Walochi ~ walo (eight)
Syamert ~ siyam (nine)
Krompu ~ sampu t(en)
Mga beki, andetrax na si atashi ~ Mga bata, andyan na ako! (kids, I'm coming!)

Courtesy of Bubble Gang

Pen Pen de Sarapen

Share
Pen Pen de Sarapen ~ Rhyming chant like eenie meenie miney mo

Pen pen de chorvaloo
Pen pen de sarapen
De kemerloo de eklavoo
De kutsilyo, de almasen (kutsilyo=knife, almasen=warehouse)
Hao hao de chenelyn de big yuten
Haw, haw de karabaw de batuten (karabaw=water buffalo, batuten=stinky)
Sfriti dapat iipit
Sipit namimilipit (claws that pinch)
Goldness filak chumochorva
Ginto`t pilak namumulaklak (gold and silver flourishing)
Sa tabi ng chenes
Sa tabi ng dagat (next to the sea)
Shoyang fula, talong na fula
Sayang pula, tatlong pera (red skirt, three pesos)
Shoyang fute, talong na mafute
Sayang puti, tatlong salapi (white skirt, three pesos)
Chuk chak chenes, namo uz ek
Sawsaw sa suka, mahuli ay taya (dip in vinegar, last is out)

Courtesy of Bubble Gang

Bubuka Ang Bulaklak

Share
Bubuka Ang Bulaklak ~ Group of kids forming a circle that opens and close like a flower, then one person (the "queen") would go in the circle would dance to the tune of boom tiyaya

Bubukesh and floweret
Bubuka ang bulaklak (the flower will open)
Jojosok ang reynabelz
Papasok ang reyna (the queen will enter)
Shochurva ang chacha
Sasayaw ng chacha (she willl dance chacha)
Pa jempot jempot fah
Pa kembot kembot pa (with swinging hips)
Boom tiyayavush chenes
Boom ti yah yah

Courtesy of Bubble Gang

Thursday, 1 April 2010

Michel Jackson Song Lyrics

Share
Man in the Mirror
*Mama sa Salamin

I'm gonna make a change
*Ako'y magbibihis
For once in my life
*Minsan sa buong buhay ko
Gonna make a difference
*Maiba lang...
Gonna make it right
*Ito ang tama (redhorse?)

I'm starting with the man in the mirror
*Sinimulan ko ang mama sa salamin
I'm asking him to change his way
*Sinabihan kong magpalit siya ng daan
And no message could have been any clearer
*At ang labo niyang kausap
If you want to make the world a better place
*Kung gusto mong gumanda ang mundo
Take a look at yourself, and then make a change
*Tignan mo ang sarili mo, magbihis ka ulit!

Black or White
*Itim o Puti

I took my baby on a Saturday Bang
*Dinala ko ang sanggol sa Sabadong Putok
But is that girl with you
*Pero, kasama mo ba ang babae?
Yes, we're one and the same
*Oo, kami ay kambal-tuko!

Now I believe in miracles
*Ngayon, naniniwala ako sa mga himala
And a miracle has happened tonight
*At may milagro ngayong gabi

But if you're thinking about my baby
*Pero kung iniisip mo ang aking sanggol
It don't matter if you're black or white
*Hindi mahalaga kung may balat ka o an-an

Childhood
*Kabataan

Have you seen my childhood
*Hindi, triple po ang tanda niyo saken
I'm searching for the world that I come from
*Ay, alien! Marsian!
'Cause I've been looking around in the lost and found of my heart...
*Try mo sa lost and found ng presinto...
No one understands me
*Alien ka nga eh, remember?
They view it as such strange accentricities...
*Hal-la... Accentricities! Alien word!...
'Cause I keep kidding around like a child
*Magpaka-serious ka nga
But pardon me...
*Ano ka, nakakulong?...